Saturday, September 27, 2014

# sembang munakahat

Hukum Meminang

Haram meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain sekiranya pinangan tersebut telah diterima. Akan tetapi, peminangan itu menjadi harus sekiranya lelaki pertama memberi izin kepada lelaki kedua, ataupun pinangan lelaki pertama tidak dijawab. Jika lelaki kedua meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain dan seterusnya bernkah dengannya, akad nikah tersebut adalah sah, tetapi lelaki kedua itu menanggung dosa perbuatannya ...meminang tunangan orang.

Nabi SAW bersabda " Seseorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya (saudara seagama) sehinggalah dia meninggalkannya (membatalkan pinangan) atau dia mengizinkan peminangan itu." (Riwayat Bukhari & Muslim)

No comments: